קראו בכותר - קסם וחברים : הכרת האותיות - לחינוך הממלכתי-דתי-יחידת הדגמה