קראו בכותר - קסם וחברים : אותיות הכתב - לחינוך הממלכתי-דתי-יחידת הדגמה