קראו בכותר - של"י ושלכם לכיתה ו : שערים לתרבות יהודית-ישראלית