קראו בכותר - של"י ושלכם לכיתה ה : שערים לתרבות יהודית-ישראלית