קראו בכותר - ישראלים צעירים : מדריך למורה (גרסה נסיונית) - מולדת חברה ואזרחות לכיתה ד