קראו בכותר - بنظرة جديدة كتاب للتلميذ (ة) الصفّ السادس / במבט חדש -מדע וטכנולוגיה לכיתה ו - מהדורה מחודשת)