קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו - מספרים טבעיים, שברים - חלק ה, קנה מידה