קראו בכותר - מסלולים : מתמטיקה לבית הספר-היסודי - כיתה ו - מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה, שכונות המספרים, יחס, חקר נתונים