קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו - מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה, שכונות המספרים, יחס, חקר נתונים