קראו בכותר - מסלולים : מתמטיקה לבית הספר-היסודי - כיתה ה - פעולות במספרים עד מיליון - חלק א, שברים - חלק ג, בעיות מילוליות רב–שלביות