קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ה - פעולות במספרים עד מיליון - חלק א, שברים - חלק ג, בעיות מילוליות רב–שלביות