קראו בכותר - מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ג - בסוס הכפל והחילוק ובעיות מילוליות, סימני התחלקות ב-10, ב-5, וב-2, חקר נתונים-השכונה שלי