אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا: كتاب الصف الرابع / ערבית שפתנו - לכיתה ד'
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 52 ש"ח