אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם הסידור : מבחר פרקי תפילה מרכזיים בתרבות ישראל
כיתה:  ז'
מכון שלום הרטמן תכנית בארי - מכון שלום הרטמן 
מחיר: 9.4 ש"ח