אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מערכות בקרה ואנרגיה : מערכות ספרתיות
כיתה:  י' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 0 ש"ח