אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מערכות בקרה ואנרגיה : מבוא לבקרה
כיתה:  י' - י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 0 ש"ח