אפשרויות רכישה

שם המוצר:  לחיות יחד בישראל ב : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8 ש"ח