אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ
כיתה:  ה' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 34.2 ש"ח