אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מישור החוף התיכון הדרומי וצפון הארץ : חוברת פעילויות
כיתה:  ה' - ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 14.6 ש"ח