אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קוד פלוס - 1
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 21 ש"ח