אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מפתחות לאדם עם ומקום : לכיתה ה - ספר לימוד במקצוע תרבות יהודית-ישראלית
כיתה:  ה'
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר 
מחיר: 18.2 ש"ח