אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עמי וארצי בפרשת השבוע
כיתה:  ה'
קרן תל"י 
מחיר: 19 ש"ח