עמוד:156

חזרו לרשימה שבעמוד 154 ומצאו את התשובות לשאלות שלפניכם : א . מתי תפגש המורה עם הילדים שמארגנים את הקשוטים למסבה ? ב . מתי תפגש המורה עם הילדים המשתתפים בהצגה ? ג . מתי תפגש המורה עם הילדים שלפניכם ? תמר גילי לילך . 4 עבדו בקבוצות בנות שלושה תלמידים . דמינו שאתם תלמידים בכתה של המורה ריקי , והצטרפו לקבוצות המפרטות בעמוד , 154 כך שכל אחת וכל אחד מכם יהיו שיכים לקבוצה אחרת . המורה ריקי כתבה את המשימות שיש להשלים לקראת המסבה . א . את השלב הזה עליכם לבצע לבד . קראו את כל המשימות . העתיקו למקום המתאים בטבלה את המשימות המתאימות לקבוצה שלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר