עמוד:143

אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן : כשנתן הקדוש-ברוך-הוא את התורה צפור לא ציץ , עוף לא פרח , שור לא געה , אופנים לא עפו , שרפים לא אמרו "קדוש , " הים לא נזדעזע , הבריות לא דברו . אלא העולם שותק ומחריש - ויצא הקול : " אנכי ה' אלהיך" שמות רבה כט רבי אבהו ורבי יוחנן - שמותיהם של שני חכמים שלמדו תורה פרח - עף אופנים , שרפים - סוגים של מלאכים נזדעזע - הזדעזע , סער בריות - בני אדם מחריש - לא משמיע קול אנכי - אני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר