עמוד:73

. 8 א . הקיפו בשיר את כל הפעמים שהמלה אחיוהמלה הכימופיעות . ב . המלה הכילא מופיעה בקטע ה של השיר . ראשון / שני / שלישי ג . סמנו בצבע את השורות שהמלה הכימופיעה בהם פעמים . ד . דמינו שאתם מוסיפים מוזיקה למלים של השיר ( למשל : מוזיקה שמחה , עצובה , חלשה . ( בקטעים שבהם המלים אחיוהכינמצאות ביחד תוכלו להוסיף מנגינה . בקטע שבו המלה הכילא מופיעה כלל , תוכלו להוסיף מנגינה . . 9 עבדו בזוגות : קראו את השיר בקול , לפי ההוראות האלה : חלקו את השיר בין שניכם לקריאה . כשתגיעו לשורות שהמלה הכימופיעה בהן פעמים , הקריאו אותן ביחד ובהתלהבות רבה . . 10 הקטע השלישי של השיר מתחיל במשפט : "אבל חוץ מזה – הטיולים הם נפלאים . " סמנו : למה , לדעתכם , הילד מתכון כשהוא אומר "חוץ מזה ? " חוץ ממה שאני לא אוהב . חוץ ממה שאני אוהב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר