עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : רונית בן-ארי פיתוח וכתיבה : רותי נויגרטן , פזית קוטלר , אורית אילן , רונית בן-ארי ייעוץ מדעי : פרופ' שושנה בלום-קולקה ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון עריכה לשונית וניקוד : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : שרית יוקר איור הכריכה והשערים : אורית אמיתי איורים : אורית אמיתי , תמר נהיר-ינאי תחקיר תמונות : דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכניאואחר , כלחלקמספרזה . כמוכן , איןלעשותשימושמסחריכלשהובספרזה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע"ד . 2014 - כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר