עמוד:

מה יוצא דופן ? ( עמ' ( 13 המילים הנתונות הן קר , קרח , רוח , ירוק . שימו לב , הילדים יכולים להצביע על מילים שונות כיוצאות דופן : " קר" היא היחידה בת שתי אותיות ; " רוח" היא היחידה שאין בה ; 'ק " ירוק" איננה מתקשרת באופן מובהק לחורף . כל תשובה שיש לה נימוק הגיוני יכולה להתקבל . זוהי הזדמנות פז לנהל בכיתה דיון מטא-לשוני על האפשרויות השונות . תשבצים ( עמ' , 14 עמ' ( 30 הפעילות : פתרון תשבצים קלים על פי הגדרות תוך שימוש באותיות כתב . הילדים קוראים ארבע-חמש הגדרות ( בדפוס , שכן לא למדו עדיין את כל אותיות הכתב ) וכותבים את המילים באותיות כתב בגוף התשבץ . השלמה נכונה של המילים בתשבץ תציג מילה אנכית שנוצרה מצירוף של אות אחת מכל מילה ; בתשבץ הראשון תתקבל המילה " קרון , " בתשבץ השני תתקבל המילה "רחוק . " מילים בשרשרת ( עמ' , 17 עמ' ( 31 הפעילות : השלמת מילים נתונות ברצף מעגלי . הילדים מתבקשים לשבץ מילים מרשימה נתונה של מילים בכתב , כשההוראה היא שכל מילה מתחילה באות האחרונה של המילה שלפניה . כל המילים מכילות רק אותיות כתב שהילדים כבר מכירים . חיבור זוגות חרוזים ( עמ' , 19 עמ' ( 43 הפעילות : התלמידים יחברו בקו זוגות של חרוזים . כל המילים מכילות אותיות כתב שהילדים כבר מכירים , והם מתבקשים לקרוא אותן . הם יכולים לקרוא אותן בקול כדי להאזין לצליל שלהן , ואז למצוא את המילה המתחרזת ולמתוח קו ביניהן . כתיבת מילים לאיורים ( עמ' ( 54 , 50 , 46 , 42 , 38 , 34 , 28 , 24 , 20 הפעילות : כתיבת מילים מתחת לאיורים . המילים מוצגות כשהן מקווקוות , והילדים מתבקשים לעבור על הקווקוו בעיפרון ( ניקוד המילים כבר קיים . ( כדי להוסיף לפעילות עניין ושעשוע , נוספו הוראות מתחת למקבץ האיורים , והן מבקשות מהילדים להקיף מילים מקטגוריה מסוימת ( מה שאפשר לקנות בחנות , מה שנמצא בתוך הבית וכו . ( ' בחירותיהם של הילדים עשויות לעורר בכיתה שיחות מעניינות ( אפשר לקנות הר בחנות ? כן , בתנאי שהוא הר צעצוע (! השלמת צורת הרבים ( עמ' ( 23 הפעילות : הילדים עוברים בקו על מילים ביחיד , המכילות אותיות שכבר למדו בכתב , והם מתבקשים לכתוב לצד כל מילה את צורת הרבים שלה ( מתוך המחסן . ( דוברי השפה לא יתקשו לאתר את המילה המתאימה , וזוהי עוד דרך לתרגל את כתיבה עם הקשר לשוני מוכר . סימון מילה מתאימה לתמונה ( עמ' ( 24 הפעילות : מתחת לכל תמונה מופיעות שתי מילים , והתלמידים מתבקשים להקיף את המילה המתאימה לתמונה . זהו תרגול בקריאת מילים בכתב . המילים מכילות רק אותיות כתב שהילדים כבר מכירים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר