עמוד:

כתיבת מילים ( עמ' 5 וגם בכל עמוד שבו מוצגות קבוצות האותיות ( הפעילות : תרגול של כתיבת מילים המורכבות מהאותיות שהילדים הכירו במקבץ הנוכחי ומאותיות שלמדו במקבצים קודמים . לכל מילה מוקדשות שתי שורות ; בשורה הראשונה מופיעה המילה מקווקוות בשלמותה , ובהמשך הילדים כותבים מילים ללא קווקוו . איפה שומעים ? ... ( עמ' , 5 וגם עמ' ( 41 , 13 הפעילות : זיהוי מרכיבים צליליים במילים המיוצגות באיורים . התלמידים הוגים את המילים , וכתיבת הצלילים נעשית באותיות כתב . השלמת מילה חסרה במשפטים קצרים ( שילוב כתיבה והבנת הנקרא , עמ' , 6 וגם עמ' , 11 ( 55 , 51 , 47 , 39 , 35 , 29 , 25 , 21 , 16 הפעילות : השלמת משפטים במילה אחת , המוצגת באותיות כתב בהוראה שבראש הדף . מוצגים משפטים קצרים בני שתי מילים , שבכולם חסרה מילה . הילדים מתבקשים לקרוא את המילים שבמשפטים ולהחליט באילו משפטים אפשר להוסיף את המילה , המוצגת באותיות כתב בהוראה לתרגיל , כדי שמשפט המתקבל יהיה הגיוני . ייתכן שיהיו ילדים שירצו להוסיף את המילה גם במקומות המשפט המתקבל אינו ממש הגיוני , ואז צריך לברר אתם אם הוסיפו שם את המילה מטעם ההומור , אולי זה מתאים לחלום שלהם , ואולי סתם לא קראו את המשפט המתקבל ובדקו אם הוא הגיוני . השלמת משפטים במילה אחת מתוך שתיים או שלוש אפשרויות ( עמ' , 7 וגם עמ' , 16 , 11 ( 55 , 51 , 47 , 39 , 35 , 29 , 25 , 21 הפעילות : השלמת משפטים באחת מכמה ( שתיים או שלוש ) מילים המוצגות באותיות כתב בהוראה שבראש הדף . המשפטים ארוכים יותר מאשר בפעילות הקודמת , והילדים צריכים לקרוא את המשפטים ולכתוב באותיות כתב את המילה המתאימה על סמך ההקשר . במקרה זה , לכל משפט מתאימה מילה אחת . ההתאמה היא בדרך כלל דקדוקית , והילדים דוברי השפה לא יתקשו להשלים את המילה המתאימה . כתיבת חרוזים ( עמ' ( 7 הפעילות : התלמידים קוראים מילים ( הכתובות עדיין בדפוס , כי התלמידים עוד לא למדו די אותיות בכתב ) ומתאימים להן מילים מתחרזות הכתובות באותיות כתב מרשימה נתונה ( המילים מכילות רק אותיות כתב שהתלמידים כבר מכירים . ( הקיפו את המילה המתאימה לציור ( עמ' ( 9 הפעילות : התלמידים בוחרים מילה אחת באותיות כתב המתאימה לציור . תפזורת ( עמ' ( 43 , 10 הפעילות : איתור מילים באותיות כתב מרשימה נתונה ב"תפזורת" שכולה באותיות כתב . הילדים מתבקשים לקרוא שמונה מילים , המורכבות רק מהאותיות שנלמדו בכתב , ולאתר אותן בתפזורת . כדי להתאים את התפזורת לתלמידי א המילים מנוקדות גם בתוך התפזורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר