עמוד:

מה עוד אפשר לעשות בכיתה כדי לתרגל את אותיות הכתב ? א . צלילים בשמות הילדים - כותבים על הלוח אות בכתב , הילדים מתארגנים בקבוצות על פי נוכחות האות בשמותיהם . ב . " בונים" את האות באמצעות הגוף האנושי ( אפשר לצרף כמה תלמידים ל"פיסול" האות באיברי הגוף או בגוף השלם . ( ג . לומדים לכתוב את האותיות בכיוונים הנכונים , תוך סימון האות הגדולה באוויר , כתיבה על דף ציור , במחברת , ועל הלוח במצבעים צבעוניים . בהדגמה של אופן כתיבת האותיות כדאי להזכיר לתלמידים את כיוון הכתיבה של כל אות ; מלמעלה למטה , תחילה הצורה הגדולה ואחר כך הצורה הקטנה , וכן הלאה . ד . בסוף הקניית אותיות הכתב מומלץ לתת לילדים משימות כתיבה קטנות באותיות הכתב : רשימה של שמות התלמידים בקבוצה , מערכת השעות , רשימת קניות , משחק דו-קלף ( זיכרון , ( פתק לחבר , משפט לתמונה , וכו . ' ה . לילדים שהכתיבה שלהם באותיות הכתב עדיין אינה קולחת , אפשר להציע העתקת שירים קצרים מהלוח והצגתם בכיתה , העתקת המילים מהתפזורות ומהתשבצים בחוברת וכדומה . דגמים חוזרים של תרגילי כתיבה בחוברת הצגת האותיות ( עמ' 4 וגם בכל עמוד שבו מוצגות אשכולות האותיות ( בראשהדףהפותחשלכלמקבץאותיותמוצגותהאותיות , ועלכלאותמסומניםנקודתההתחלה ( בנקודהאדומה ) וכיווןהכתיבה ( בחצים . ( נקודתההתחלהמסומנתבנקודהאדומה , וכיווןהכתיבה מסומןבחץ . הילדיםמוזמניםלעבורבאצבעעלכלאות , לחושבסוגהתנועה–קוויתאומעוגלתובכיוון התנועה . כתיבת אותיות ( עמ' 4 וגם בכל עמוד שבו מוצגות אשכולות האותיות ( אחרי התנסות זו יוכלו הילדים לעבור אל התנועה העדינה בעיפרון , לכתיבת האותיות בשורות . גם כאן העבודה היא מדורגת : בתחילת כל שורה שתי אותיות מקווקוות שמסומנים בהן נקודות התחלה וחצי כיוון , אחר כך מסומנות רק נקודות ההתחלה , אחר כך רק הנקודות ללא קווקוו , ולבסוף שורה ריקה ללא סימני עזר . הילדים מתרגלים כתיבה של כל אות בשלוש שורות המדגימות שורות מחברת , כולל קווי עזר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר