עמוד:

בכל אות חדשה שנלמדת כדאי להדגיש את נקודת ההתחלה ואת כיוון הכתיבה ; אלה מצוינים בחוברת בנקודה ובחץ אדומים . הקפדה על שמירת הכיווניות תתרום להפנמה מהירה של העיצוב הנכון של האות , ליעילות הכתיבה ולקריאות טובה של הכתב , כדי שהנמען ( הקורא ) יוכל לקרוא ולהבין את הכתוב . כדאי לשוחח עם הילדים בכיתה על הכתיבה כאמצעי תקשורתי , כי לעתים קרובות אנחנו כותבים כדי שאחרים יקראו ויבינו . כמו כן יש להפנות את תשומת הלב של הילדים למיקום האותיות בשורה , לאותיות החורגות מן השורה למעלה או למטה , י , ו , ן לרווחים בין האותיות במילים ובין המילים עצמן ולגדלים השונים של האותיות ( למשל , . ( אותיות דומות כמו ג ו-ז נלמדות בנפרד , במרחק זמן , כדי למנוע בלבול . אפשר להנחות את ז ג הילדים להכין משחק זיכרון , ובו מילים המתחילות ב- ומילים המתחילות ב- ( גג , גמד , גמל , זברה , זנב , זקן ) ותמונות שלהן . המשחק יסייע להפנים את ההבדל בצורת באותיות . מבנה החוברת כל אשכול אותיות חדש מוצג בעמוד הימני של הכפולה , בסימון נקודת ההתחלה וכיוון הכתיבה של כל אות . מתחת לתצוגת האותיות מופיעות שתי שורות לתרגול הכתיבה . בתחילת כל שורה נראות אותיות מקווקוות , שמסומנים בהן חצים ונקודות התחלה , ובהמשך השורה ההכוונה הולכת ופוחתת . בשוליים הימניים של העמוד מופיע סרגל המציג כל אות עגולה חדשה לצד אותה אות בדפוס , המוכרת לתלמידים . בשוליים השמאליים של כל כפולת עמודים מופיע סרגל אותיות מצטבר ; כל אות חדשה שנלמדת מתכהה בסרגל ומצטרפת אל האותיות החדשות שכבר נלמדו . התלמידים יכולים להיעזר בסרגל כדי להיזכר במראה האותיות שכבר למדו ; ועבור המורים זוהי תזכורת לשלב בלמידת האותיות שהתלמידים נמצאים בו וכלי עזר להוספת מילים רק מהאותיות שכבר למדו . לאחר תרגול הכתיבה של כל אות מופיעים תרגילים המשלבים כתיבת אותיות ומילים וקריאת מילים ומשפטים קצרים באותיות כתב ( אף שהתקשוב הולך ותופס מקום במערכת החינוך , מורים עדיין כותבים על הלוח בכיתה , תלמידים כותבים במחברותיהם , ומורים , כשהם כותבים לתלמידים במחברות , בעבודות או במבחנים – וכולם עושים זאת באותיות כתב . ( התרגילים מגוונים מבחינת הקושי , ובחלקם יש הומור ושעשוע תוך כדי התרגול והשינון . כמובן , במידת הצורך אפשר להפנות את התלמידים הזקוקים לכך לתרגול נוסף של אותיות הכתב במחברות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר