עמוד:2

החוברת “ אותיות הכתב של קסם" מתבססת על החוברת “ אותיות הכתב שלי , " מטח , , 2005 פיתוח וכתיבה : יהודית פסח ז"ל ניהול תחום שפות במטח : ד"ר נעמי גורבט כתיבה ועריכה : נירה לוין , חיה יצחקי עריכת מגדר : דליה בסון התאמה לחמ"ד : חיה אנקור , מריאנה מלטין איורים : רוסלן בוצמן עיצוב : מיכל ליכטר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ) © תשע"ד , . 2014 כל הזכויות שמורות למטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רחוב קלאוזנר , 16 רמת אביב , , 61394 טל , 03-6460160 : ' פקס . 03-6422619 : '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר