עמוד:13

תאוריה מדעית צריכה לקיים שתי דרישות ( איור : ( 8 א . יכולת הסבר של עובדות ידועות : תאוריה מדעית צריכה להיות כזו שמכלליה אפשר להסיק את העובדות הידועות . התהליך שבאמצעותו מסיקים מתאוריה עובדות ידועות הוא הסבר מדעי . ב . יכולת ניבוי ; תאוריה מדעית צריכה להיות כזו שמכלליה אפשר להעלות ניכויים מפורשים להבי תוצאותיהן של תצפיות או של ניסויים עתידיים . על-ידי עריכת הניסויים אפשר יהיה לבחון את הניבוי . לדוגמה , תורת אריסטו 332 - 384 ) לפני הספירה ) שלפיה כל חומר מורכב מארבעת היסודות : אדמה , אוויר , אש ומים היתה פשוטה די הצורך להיקרא בשם תאוריה ( מספר הכללים בה הוא קטן , ( אולם לא נבע ממנה שום ניבוי מפורש . לעומת זאת , תאוריית הכבידה של ניוטון , ( 1727 - 1642 ) שבבסיסה עומד הכלל שיש כוח משיכה כובדי בין כל שני הופים ביקום , הצליחה להסביר עובדות רבות כהון את תנועותיהם של כוכבי-הלכת ואת תופעת ההיאות והשפל . בנוסף לכך היא ניבאה את קיומו של כוכב-לכת שלא היה ידוע - כוכב-הלכת נפטון - ניבוי שהתאמת ( ראה בספר "מכניקה ניוטונית , " כרך ב , הפרק "כבידה . (" כוכב-לכת זה התהלה "על הנייר , " באמצעות תאוריית הכבידה , לפני שהוא התהלה על-ידי תצפיות בשמיים . זו עוצמתה של תאוריה . איור : 8 תיאור 0 גמטי של תפקידי תאוריה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר