עמוד:11

. 4 שתי אלומות אור אשר נחתכות , עוברות האחת דרך האחרת בלי שהן משפיעות זו על 11 ( איור . ( 4 . 5 אור מוחזר מעצמים שבהם הוא פוגע ; ההחזרה מתרחשת על-פי חוקי ההחזרה : א . הקרן המוחזרת נמצאת במישור שמוגדר על-ידי הקרן הפוגעת במשטח 1 על-ידי האנך למשטח בנקודת הפגיעה ( איור . ( 5 ב . זווית הפגיעה ( מסומנת באיור 5 על-ידי , ( a שווה לזווית ההחזרה ( מסומנת באיור 5 . (| 3-ב . 5 כאשר אור מתפשט בתווך שקוף , ופוגע במשטח גבול עם תווך שקוף אחר , מתרחשות תופעות אלה ( איור : ( 6 א . חלק מהאור מוחזר . ההחזרה מתרחשת על-פי חוקי ההחזרה . ב . חלק מהאור עובר לתווך השקוף השני . המעבר מתרחש על-פי חוק סנל : sin 0 sin 6 . J = n n ^ 2 2 כאשר : - B זווית הפגיעה - 6 זווית השבירה : י - rtj מקדם השבירה של התווך הראשון - n 2 מקדם השבירה של התווך השני . איוו : 5 אוו וווחזו ממראה איוו : 4 אלומות אור אשו nnnnj אינן משפיעות זו על זו איוו : 6 מענו אוו מתווך שקוף אחד למ ^ הו מלווה בהחזרה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר