עמוד:5

סימונים יהודיים בספר רקע ירוק בפיסקה נועד להבליט תיאור של ניסוי או תיאור של תרחיש פיסיקלי , שמשמשים פתיח לדיון שמתקיים מיד אחריו . הוא מופיע בדרך כלל בתחילתו של סעיף חדש . מסגרת המקיפה פיסקה נועדה להבליט הגדרה של מושג , או ניסוח של עיקרון פיסיקלי , או מסקנה חשובה . רקע סגול בפיסקאות נועד להדגיש דוגמאות פתורות . הסימון מציין נושאים ותרגילים שחורגים מתכנית הלמודים של בית הספר התיכון . הסימון 0 מציין נושאים ותרגילים הנמצאים בתכנית הלימודים לרמה של 5 יחידות לימודים , אך חורגים מתכנית הלימודים ל 3 יחידות לימוד . הסימונים היהודיים כוללים גם צלמיות ( איקונים : (

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר