עמוד:62

רבי יהודה הנשיא רבי יהודה הנשיא נולד בערך ב ^ נת 135 אחרי הקזפיךה ומת בשנת . 219 לפי המסךת , הוא נולד ביום שבו נ ? טר רבי עקיבא . רבי יהודה היה מהמשפחה של הלל הזקן . ךבי יהוךה גר בגליל , נערים בית \^ עךים וצפוךי , והיה עשיר ק > אוד . בןמן \^ חי רבי יהוךה , הוא נחשב לחכם הגדול 5 יותר והיה המנהיג הדתי של היהודים . לךבי יהוךה הנשיא היו קשרים טובים עם הרומאים , והוא היה גם המנהיג הפוליטי של היהודים . בגלל חכמתו הרבה והכבוד שנוגנו לו , קראו לו "רבנו הקדוש " ן " רבי . " העבוךה הגדולה והחשובה 3 יותר של רבי יהוךה הנשיא היתה סדור המשנה . הוא אסף , אךגן וסדר את ההלכות ^ נמקזרו בתורה 3 \^ על פה מדור לדור . שנו הוא חתם את המע \ נה , וארוךיו לא את המ ^ נה ולא הוסיפו למ ^ נה . הוא סדר את המע \ נה שממנה כלנו היום לומדים . חכמים מספרים על רבי יהודה הנשיא ... מספר עליו , על רבי יהוךה הנשיא , שהשנים כ ^ בו לו >? 3 שך ע \ לוש עשרה שנים . השנים כאבו בגלל מע ^ ' ה רע שעשה , והשנים הפסיקו לכאב בזכות מע \^ ה טוב שעשה . מהו המעשה הרע ? פעם אחת הביאו $ ל לסחיטה . היה ךבי יהוךה הנשיא יושב ולומד תוךה . ברח הי - , י ? ל ) ה ? ניס את ראשו מתחת ל ;! 3 ד ^ זל רבי וככה כמי שאומר לרבי : "הצל אותי ! " אמר לו רבי : "לך , בי לב נבראת ! אתה נבראת כדי fait אךפ יאכלו את הבשר שלך " ! אמרו ( בשמים : ( "מפני שהוא לא מרחם : , בוא עליו סבל רב . " וכך התחילו שניו של רבי 'הודה לכאב . מהו המעשה הטוב ? פעם אחת היתה שפחתו של רבי מטאטאת את הבית . היי שפ גורים של חלדה , והיא אה אותם . אמר לה רבי : "הניחי לולפ , ךחמי עליהם " ! ttU >> VK ?> h 1 iM <» p > ; hp 111 a 1 ritl" ) 1 a > l יהודה . ( על פי תלמיד בבלי , מסכת בבא מציעא , דף פ '' ה , עמוד ( 'א

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר