עמוד:61

אמרו עליו , על רבי טךפון , שו 7 ה עשיר גדול ולא היה נותן מתנות לבות לעניים . פעם אחת מצא אותו רבי עקיבא , אמר לו : "רבי , האפ אתה רוצה שאקנה כשביל עיר אחת או שתים " ? אמר לו : "כך . Ti ? עמד רבי טךפון ונתן 0 אךבעה אלפים ךינלי זהב . לקח אותם רבי עקיבא וחלק אותם לתלמידי חכמים עניים . לאחר ; מיפ מצא לבי טךפון את לבי עקיבא ואמר לו : "איפה העגלות עזקנית לי " ? לבי עקיבא תפס אותו מדו והביא אותו לבית המךךש . רבי עקיבא קרא לילד שהחזיק ספר תחלים . הילד קךא עד שהגיע לפסוק "פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד" ( הוא נתן צדקה לעניים ונשאר צדיק לעולם ) ( תהלים , ? לק קי '' נ , 3 סיק טי . ( אמר לו לבי עקיבא : "זאת העיר שקניתי לך . " עמד לבי טךפון , נשק לו ואמי לו : "דבי , אלופי ! ךבי בחכמה , ואלופי י ? לךך ארץ . " והוסיף לו כסף לחלק לצךקה . ( על פי תלמוד ירושלמי , מסכת כלה ) ~& TC למה התכון _ רבי עקיבא כאשר אמר שהילד שלומד בבית המךךש הוא ה " עיר " rn # \ y לרבי טךפון ? % 2 מדוע לדעתכם לא שאל רבי עקיבא את רבי טךפון אם הוא מענין לתת את הכסף לצךקה ? 43 מה חשב רבי טךפון על המעשה ע \ ל רבי עקיבא ? . 4 מה דעתכם על המעשה קל רבי עקיבא ?

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר