עמוד:59

הלל הזקן הלל היה מהחכמים החשובים ביותר בזמן המשנה , בזמן בית המקדש השני . קראו לו "הלל הזקן " כי הוא היה ה"הלל" הראשון בין הסכמים . הלל נולד בבבל 1 עךן בשנת 75 ל ? ני הקזפיךה , עבד קשה ןהןה עיני . הלל היה ןדוע ? אךם >? אוד צנוע וסבלן . הלל עלה לארץ ישךאל ללמד תוךה . כשהיה גדול בתוךה , הוא היה נשיא הסנהךךין , המוסד החשוב של היהוךים באותו זמן . חברו הטוב של הלל הןה שמאי , וגם הוא היה חכם גדול בתוךה . הלל הקים בית מךךש גדול בירושלים , ותלמידים רבים באו ללמד 3 בית המךךש שלו . לתלמידים של הלל ולתלמידים של התלמידים שלו קוךאים במשנה "בית הלל . " לתלמידים של שמאי ולתלמידים של התלמידים שלו קוךאים במשנה "בית שמאי . " לעתים קרובות התלמידים מ '' בית הלל" מךגוג חים במשנה עם התלמידים מ"בית שמאי . " חכמים לספרים על הלל ... מספר עליו , עי הלל , שבכל יום ויום דעה עובד ומקבל י ?? ף . חצי מה ?? ף דעה נותן לשומר ? בית המדרש וחצי דעה מביא למשפחה שלו . פעם אחת לא מצא הלל עבוךה , והשומר לא הךשה לו להכנס ללמד בבית המךךש . הלל עלה לגג וישב ליד הארבה כי רצה לשמע ד ? ךי תוךה מפי החכמים שמענה וא ? טליון . אותו היזם עךב שבת ה ^ ה , וחדש טבת היה , ךדד על הלל שלג מן השמים . בבקר אמר לו שמע ^ ה לאבטליון : אבטליון , בכל יום יש אור בבית המךךש , והיום אפל , חשוך , האם זה בגלל הגננים ? הרימו את עיניהם וךאו ךמות אךם בארבה . עלו לגג ומצאו את הלי , ועליו ערמה של שלג . הורידו את הלל , ךחצו אותו , מרחו אותו בשמנים ועזרו לו לשבת ליד האש . אמרו : מתר לחלל שבת בשביל אדם זה . ( על פי תלמוד בגלי , מסכת יומא , דף ל"ה , עמוד ( 'ב מה לומדים על הלל הזקן מהספור הזה ? מה אנלזנו יכולים ללמד מהספור הזה ?

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר