עמוד:51

לד . חבר מאחר ל ? גישה . מה תח ^ בי ? . 1 ידעתי שהוא ישכח $ ת הפגישה . הוא תמיד שוכח . . 2 הוא שוב שכח את הפגישה ? או אולי האוטובוס לא הגיע ? . 3 הוא מאחר , ףש סבה טובה ק > אוד לאחור שלו . JW האם פעם ראית מישהו % < %% < < מעשה לא טוב ולזשגת : אינני יכולה לשפט אותו , אולי יש סבה טובה להתנהגות שלו ? . 1 מעולם לא חשכתי כך . . 2 ק > עט ? עמים חשלתי כך . . 3 הךבה 9 עמים חשבוני כך . מה דעתך על המבניות שהכךר ? 1 . 1 מענין לקרא את המבניות , אבל הן אינן מתאימות לחיים \^ לנו היום . . 2 מעונין לקרא את המשניות , אבל אני חושבת שקשה להתנהג לפי המבניות . אני צריכה לנסות . . 3 המבניות חשובות לחיים שלי , ואני מנסה ל ? ה ' ג לפי המע \ ניות . סכום הנקדות 7-6 נלןדות אינך שו 5 טת ?< נשים לכף זכות . אינן >? נסה להבין את ההתנהגות שלהם . ח ^ בי איך 7 \ H רוצה שישפטו אותך , וכך ת ^ פטי גם אנשים אחרים . קראי את ? ךי ' שוב המבניות שתךעי ל \^ פט כמו שלמדו אותנו החכמים . 12-8 נלן'דות לקץמים אך ! שופטת ^! נשים > כף זכות . ל >? גמים את >? נסה להבין את ההתנהגות \^ להם . אם תנסי קצת יותר להבין את ההתנהגות \ ' 3 ל האנשים האחךים , תוללי לשפט אותם לכף זכות , לטובה , כמו ע \ ל >? דו אותנו החכמים . 18-13 נלןדות כל הכבוד ! אך 1 שו 9 טת אנשים לכף זכות . אךנ 3 א > 3 ת נ ^ נסה להבין # ת ההתנהגות ע \ להם . את מך 1 נסגת ? מו ^ למדו אותנו החכמים . המשיכי כך !

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר