עמוד:50

בדקי את עצמן - אין אני שופטת ? . 1 סמני את התשובה המכונה ( גם אם אין היא { עימה לך . (! . 2 ס ? מי את הו-לןדות שקבלת . . 3 הפכי את הדף , וקךאי את הסכום המתאים לך לפי העקדות שקבלת . לא צריך להראות את התשובות לאיש ! ^ א . ארנ שומעת ספור על מישהו שעשה מעשים לא טובים . מה תחשבי ? . 1 ברור לי שהוא אשם , לא צריך 7 . מה קךה . . 2 א 1 , י חושבת שהוא 3 אמת אשם , אך ל 9 עמים v / y בוךקת מה קךה . . 3 ^ ני תמיד > 5 נסה לחשב שאולי הוא לא אשם , ואני תמיד בודקת מה קךה . מיכל איעה . את רואה את ךלןה צובעת בצבעים של מיכל . מה תח ^ בי ? . 1 מיכל אינה יודעת שדליה צובעת בצבעים שלה . דליה לקחה את הגבעים 5 לי ךשות ! . 2 אולי דליה לקחה את הצבעים של מיכל . ^? מיכל תןזזר , ^ ק \ אל אותה אם היא נךעה ^ ת הגבעים לדליה . . 3 אני 5 טוחה שדלןה בקשה ךשות ממיכל לקחת את הצבעים ומיכל הסכימה . ב >? ק . ךר נ ?<\^ ךה 5 רוסת פיצה אחרונה . את ואמיר , אחיך , החלטתם לסלק אותה גישתחןרו הביתה מבית הספר . חזךת הביתה , פתסינ את ה >? ק . ךר ו ... אין פיצה ! מה תח ^ בי ? . 1 אמיר אכל ?< ת הפיצה לבד ! . 2 אני חושבת שאמיר אכל את הפיצה , אבל אני צךיכה ל ^ אל אותו לפני שאני שופטת אותו . . 3 אמיר לא היה אוכל את הפיצה לבד . מישהו לא ידע על הסקזכם שלנו ןאכל את הפיצה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר