עמוד:48

בדק * ת עצמן - אין < י 2 ני שופט ? . 1 סמן את הרגשובה הנכונה ( גם אם אין היא נעימה לך . (! . 2 סכם את העקדות שקבלת . . 3 הפך את הדף , וקרא את הסכום המתאים לך לפי הנקדות שקבלת . לא צריף ללראות את התשובות לאיש 1 אתה שומע ספור על מישהו שעשה מעשים לא טובים . מה תחשב ? . 1 ברור לי שהוא אשם , לא צריך ל 3 דק מה קךה . . 2 אני חושב שהוא $ 3 מת אשם , אך ל ? עמים אני בודק מה קךה . . 3 אני תמיד ק > נקזה לחשב שאולי הוא לא אשם , ואני תמיד בודק מה קךה . מיכל איננה . אתה רואה את דליה צובעת בצבעים של מיכל . מה תחשב ? . 1 מיכל אינה יודעת שדליה צובעת בצבעים שלה . דליה לקחה את הגבעים בלי ךשותי . 2 אולי דליה לקחה את הצבעים של מיכל . 5 שמיכל תחזר , אשאל אותה אם היא נתנה את הגבעים לדליה . . 3 אני בטוח שדליה בקשה ךשות ממיכל לקחת את הגבעים ומיכל הקזכימה . ל . 7 במקרר נשאלה 9 רוסת פיצה אחרונה . אתה לאמיר , אחיך , החלטתם לחלק אותה ? שתחזרו הביתה מבית הספר . חזרת הביתה , פתחת את המקרר ו ... אין פיצה ! מה תןזשב ? . 1 אמיר אכל את הפיצה לבד ! . 2 אני חושב שאמיר אכל את הפיצה , אבל אני צךיך לשא יל אותו לפני שאני שופט אותו . אמיר לא היה אוכל ^< . 3 ת הפיצה לבד . מישהו לא ידע על הסקזכם שלנו ןאכל את הפיצה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר