עמוד:47

א . מה דעך 1 כם ? האם יואב צודק . ? האם זה מה ב . ^ החכמים ךצו ללמד ? הקבירו . ג . מה הייתם עונים ליואב ? א . האם יש מקרים \^ בר ; ם לא צריןל לנסות להגיע למקומו ( ץל האחר , לחשב על הסבות שהאךם עשה את מה שעשה ? תנו דגמה ! ב . האם יש מקרים שבהם לא צךיןל לדון לכף זכות ? תנו דגמה ! . 10 החיים הם מסע , טיול . 5 מקזכת אבות נתנו לנו החכמים עצות למסע , לחיים . פלנחו גנעמוד 57-56 בחובךת , וכוזבו בתמרור fcr יחידה זו דבר אחד שלמךקנם ביחיךה . מהמוניות ^^^

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר