עמוד:39

א . בדרך כלל כאשר אנחנו חושבים על הגבוךה , אנו חובבים על כח גופני . כאשר חשבו החכמים על הגבוךה , הם ח \^ בו על . ב . מה הקשר בין גבורה לאליטה בךגשות ? ג . חזרו לספור בעמודים . 37-36 איזה ילד אומר דברים דומים למשנה הזאת ? , עוד מחשבות על הכעס ... א . מדוע היה חשוב כל כך לחכמים שאנשים י ^ לטו בכעס שלהם ? ב . אילו עצות תתנו לאךם שמנסה ל ^ לט בכעס שלו ? ג . ס ? רו על מקרה בו הצלחתם לע \ לוט בכעס שלכם , או שלא הצלחתם . כיצד הרגשתם ? ד . האם ע \ ליטה ? מוךה בכעס היא תכונה טובה לדעתכם ? ה . יש מצבים שבהם הכעס טוב . תנו דגמה למצב שבו הכעס טוב וחשוב . ו . מה לדעתכם היו החכמים אוגרים על הכעס במצב הזה ? . 15 החיים הם מסע , טיול . 3 מסכת אבות נתנו לנו החכמים עצות למסע , לחיים . פךנחו לעמודים 57-56 בחוברת , ןכתבו בתמרור של יחיךה זו דבר אחד שלמךינם מהמבנה ביחידה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר