עמוד:37

משהו י 5 ה ומתאים . תע \ מעו , גם אני כועס . ךצינו יעילות על גבוךה ? נתגבר על הכעס שלנו ו ? נקה לשמח . יש ספגניות ולביבות ? נהדר " ! ב . כל אחד מהילדים בספור התנהג לפי סוג התנהגות במ ^ נה . צירו קו מהילד לסוג ההלננהגות המתאים לו : קיו יחל בן מיכאל ק ^ ה ל ? עס ק ^ ה ל ? עס ' נוח לכעס נוח ל ? עס וקשה לךצות ונוח לךצות ונוח לרצות וקשה לךצות ארבע מדות בדעות - האם אפשר להשתנות ? ותמר קךאו את אסף המ ^ נה . אסף אמר : "מי ע \ מתנהג לפי ךךך אחת , מתנהג לפי הדרך הזאת תמיד . אןם נולד עם ויכונה מסימת , והתכונה הזאת נע \ אךת אתו תמיד . האדם יכול לנסות להשתנות , אבל הוא נשאר אותו האךם . לכן לא מוצא רון בעיני ע \ הןזכמים שפטו אךם וקלעו \^ ' הוא 'חסיד ' או 'רשע ' לפי סוג הכעס שלו . האדם אינו אשם אם הוא נולד עם תכונה מסימת " ! תמר אמךה : ^! " ני לא מקכימה . לפי דעתי , אדם יכול להשתנות . אם הוא מרגיש ^ ' הוא כועס מהר מדי , הוא יכול להשתנות . אם אי אפשר להע \ רננות , אין סבה לדבר על הדברים האלה ! ת ^ רו את המצב הטוב ביותר ? די לדעתי . החכמים \^ נדע איך צךיך להתנהג ואיך לשנות את התנהגותנו " ! עם מי מהשנים אתם מסכימים ? מדוע ?

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר