עמוד:33

מה אתם עושים כא ^ ר אתם כובסים ? א . הוסיפו ?< ת השם שלקם לטבלה בתךגיל 3 ומק י או # ת הטגלה . חזרו לספורים 3 עמוד ו 3 וקראו > 1 J W / 7 / y ^ ל ? ךה ציךתם ארבעה כוכבים . האם אתם מךננהגים כך עם חבריכם ? כ . העתיקו מהמבנה את השורה המתארת את ההרננהגות שלכם היום : העתיקו מהמבנה $ ז ב השורה המתארת את ההתנהגות \ ' 3 אתם רוצים \^ תהיה לכם ? 1 עתיד : רוח והפסד החכמים השתמשו במלים הפסד ושכר ( רוח ) כא ^ ר הם ד 1 ירו על ההןננהגות של אדם כועס . חזרו אל המשנה 5 עמוד 30 והשלימו אותה במלים '' מךןיח יותר " או "מפסיד יותר . " 3 איזו ךךך שבה כועסים יהיו הרבה מריבות ? באיזו ךךןל ע \ בה כועסים יהיו מעט מריבות ? האם אתם מכירים אךם ע \ נוהג לפי סוג ההתנהגות "קשה ללעוס ונוח לרצות ?" ספרו עליו !

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר