עמוד:32

כל אחד מהילדים בספורים הך 1 נהג לפי מךה - לפי סוג התנהגות במשנה . צירו קו מהילדים לסוג ההתנהגות : מיכל אני לא כועס מהר , וכ ^< ר ?< ני כועס , הכעס עובר מהר y # , נךגע מהר . אולי # ני כועסת מהר , אבל אני נךגעת מהר , הכעס עובר מהר . יוסי אני לא כועס מהר , אבל כאשר אני כועס , הכעס לא עובר מהר , אני לא נרגע מהר . דליה אני כועסת מהר , וכאשר אני כועסת , הכעס לא עובר מהר , אני לא נךגעת מהר . >/ urpv במקומות הנכונים . חזרו לספוךים ? תךגיל 5 . 1 תוך המלבן שליד כל ספור צירו כוכבים ל 7 > כל סוג של הרעהגות : = ההתנהגות הטובה יותר = ההתנהגות הטובה פחות מכלן הסבירו את הבחירה

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר