עמוד:29

ב . כל אחד מהילדים בספור הךננהג לפי מדה - לפי סוג ההך 1 נסגות שכתוב במשנה . צירו קו מהילדים לסוג ההתנהגות : יואב נירה אורי אסתר ג . איזו מהדמיות היית רוצה לפגש במגרש בבית הספר ? למה ? ארבע מדות באדם - האם בכל מצב ? אסף לתמר קךאו את המשנה . אסף אמר : "מי ^ מתנהג לפי דרך מסיכות , מךננהג ב דרך הזאת תמיד . " תמר אמרה : "אני לא מקכימה . לפי דעתי , כל אחד ואחד מתנהג לפי כל הדךכים . אני למשל אתנהג בדךך אחת 3 מצב ק > סים , ולמצב אחר אךעהג בךךך אלזךת . " עם מי מהשנים אתם מסכימים ? מדוע ? . 15 החיים הם מסע , טיול . במקוכת אבות נתנו לנו החכמים עצות למסע' לסיים . פתחו בעמודים 57-56 בחוברת , ןכתבו בתמרור של יחידה זו דבר אחד ^ למךתם מהמשנה ביחידה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר