עמוד:28

מה הלןע 1 ר ^ ל המ \?> נה לחיים ע \ לנו היום ? מה שהחכמים ק > ל > 3 דים אותנו קשור גם להתנהגות במקרים אחרים בחיים שלנו . א . קךאו את הספור : הפעמון ^ 1 צלצל ^ - ^^^^ הפסקה ^ ! ^^^^^ תלמידי כרנה 3 'ז רצו למגרש לשחק כדורסל . מ ? ךש הכדוךסל שלהם היום . כא ^ ר הם התחילו להתחלק לקבוצות , הגיעו למגךש תלמידים מכתה . 2 'ז ךן מכתה 2 'ז בקש מהילדים מכתה 3 'ז לשרוק אתם כדוךסל . " שחקו אתנו היום , ומחר , כא \^ ר המ * דש יהיה שלנו , נשחק אתכם " ! יואב מכתה 3 'ז הסכים מיד : "כ > צין - כך נוכל לשחק פעמים " ! אבל נירה לא הסכימה . היא אמךה : "זה רק יגרם למריבות . מי יודע מה יקרה מחר , כא \^ ר 2 'ז תקבל את המ ^ ךש ? כא ^ ' ר הם ישחקו מחר , אני לא אפריע להם ולא אבקש מהם לשחק אתנו . אנחנו נשחק ביום שלנו , והם ישסקו ביום ע \ להם - זה הכי פשוט " ! אורי מכתה ז , 3 ' שעד עכשו עמד בצד והקשיב , אמר : "אני חושב שו-שחק גם היום וגם מחר . לא נתן לכתה ז 2 ' לשחק לא היום ולא מחר . " " אבל T : איר " ? 1 שאלו \ - ; T כלם . T " היום לא נסכים לשחק אתם , ומחר נכנס ראשונים למ ^ ךש ונשחק . אם הם לא הסכימו , נפריע לסם לשחק " ! " אתם לא נחמדים , " אמךה אקזתר מכתה ז " , 3 ' אני כבר לא רוצה לשחק ? לל . להשאר חברים - זה חשוב יותר ממ \^ חק כדוךסל ! נתן להם לשחק במגרש - גם היום וגם מחר . "

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר