עמוד:26

# ל 22 חזרו המשנה בעמוד והחלימו אותה . 9 ^ שר להעזר בתכונות מתךגיל . 6 באיזו ךךך של נתינה יהיו יותר מריבות ? באיזו ךךך של { תינה יהיו פחות מריבות ? איזו ךךך של נתינה ת ? רם לאנשים להיות אגנפתיים כלפי אחךים , לךאג לאחךים ? האם אוינם מכירים אדם שנוהג > פי סוג ההתנהגות קלי שלך ושלך שלך ? ס ? רו עליו ! קךאו את המשנה המלאה : הדונמים כר 1 מ במקנה . ארבע - : - מדות כאדם : TT T האומר : החכמים כתבו חנו מס א . מדות & + תכונות , סוגים של התנהגות לא הטובה ביותר ולא הך ^ ' ה ביותר , ב . בינונית בא >? צע ג . מדת קדום / &* רשעות , למו אנשי קדום ד . עם הארץ אךם פשוט שאינו מבין את כל ^ המצוות , אבל מנקה לקים אותן אךם שמבין את המצוות ומנקה ה . חסיד לקים אותן תמיד

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר