עמוד:24

חזרו לקומיקס , וקךאו את המךה ע >\ יךה ציךתם אךבעה כוכבים . האם כך א : 3 ם מןעהגים עם חבריכם ? העתיקו מהמשנה את השוךה המתארת את ההתנהגות שלכם היום : העתיקו מהמשנה את השוךה ה > 9 ת אךת את ההתנהגות שאתם רוצים שתהיה לכם בעתיד : א . העתיקו מהמע \ נה את ההתנהגות הטובה 5 יותר לדעתכם ואת ההתנהגות הטובה פחות מכלן לדעך 1 כם במלונים למטה . ב . מסביב למלבנים יש תכונות שונות . ח : 1 רו לכל התנהגות את התכונות המו נאימות לה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר