עמוד:21

המע \ פט האחרון במע 1 נה הוא ואם לא * nrff J אימתי ? מה הק ^ ר בין מע \ פט זה לספור בעמוד ? 20 , 8 החלימו את המשפטים במלים מתוך מחסן המלים : במשפטים הראשונים של r \ wv > r \ יש שנךאים 3 מצבים שונים קשה לנו לפי איזה רעיון להתנהג . המשפט השלישי במע \ נה מלמד אותנו שלא לברים אלא להחליט הסלטה ולפעל ! מלזסן מלים : רעיונו עכשו ללחות להחליט הפוכים דומים לשיר נסו להתאים מוזיקה למשנה הזאת ! . 10 החיים הם מסע , טיול . במקזכת אבות נקעו לנו החכמים עצות למסע , לחיים . פתחו בעמודים 57-56 בחוברת , לכתבו בתמרור גאל יחידה זו דבר ?< ךזד שלמךתם מהמשנה .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר