עמוד:20

הקשר של מה המ ^ נה לחיים ע \ לנו היום ? מה שהחכמים מלמדים אותנו קשור גם להתנהגות במקרים ולזרים בחיים % < a q קךאו את הספור : המוךה בכתה של תמר נועה עבוךה 3 מע \ נה - שלוש שאלות . המורה אמרה שיש בספריה של בית הספר שלושה ספרים ש 3 עזךתם יכתבו התלמידים את העבוךה . 1 יכל ספר יש תשובה לשאלה אחת בעבוךה . ה ימים ^ ברו , ותמר לא הלכה לספריה . היא לא דאגה . היא חשבה : "יש לי הרבה זמן ללכת לספריה , לקחת את הקזפךים ןללתב את העבוךה . " כן jyy הימים , ןתמר לא כתבה את הץבוךה . פתאום נן ? ךה תמר : "מחר צריך לתת למוךה את ה ^ בוךה " ! תמר רצה לספריה ומצאה את שלשת הספרים שיעזרו לה לכתב את העבודה . 7 ixp rwytio inri והק י כה לספךנית כדי לקחת את הספךים . מסשבה שמחה עלתה בראשה של תמר : " אם אקח את שלשת הקזפרים הביתה , אוכל לכתב את העבוךה . " היא נתנה לספךנית את שלשת הספרים . " אוי " ! חשבה תמר " , מה ! עשו החברים האחרים בכתה אם אקח את שלשת הקזפרים ? הךי אני דוא ^ ת גם להם - לא רק לי " ! ואז נשמע הצלצול . " לקחת או לא לקחת " ? חשבה תמר , "אני צריכה להחליט עכשו " ! תמר נזכרה במה שלמדה במשנה : אבל עכשו אני מבינה , אני צריכה ... לעזאני לע ^ מי , מה אל ? לפי המשפט הזה , # ני צריכה ... מה לדעתכם תמר צריכה לעשות ?

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר