עמוד:13

q ^ עכין ע \ ל מסרת ! המשנה שקראנו מס ? ךת על דברים ^ ' נמקרו מדור לדור . רבות מסרת משפחתית מ ^ הג למשפחות יש - ^ עשו בעבר במע \ פחה והממשיכים לעשות במשפחה . במשפחה \^ לי , בערב יום הכפוךים , לפני ^' נחנו הולכים > בית הגינעת , אבא מברך את הילדים במשפחה . אבא שלו עשה כך , וגם אבא ע \ ל סבא . זה המנהג , המסךת , במשפחה ^ לנו . אני רוצה להחשיך את המסךת הזאת . גם במע \ פחה שלנו יש מסרת ! פעם אחת 3 פוךים שמנו 1 טעות באזני ההמן פלפל שחר במקום פרג ונתנו אותם לסבא . מאז כבר ע : 1 רו הךבה שנים , ואנחנו ממשיכים ץת המסךת בכל שנה . סבא כבר > 3 חכה לאןני ההמן המיחךים עם הפלפל השחר . ? לנו צוחקים בפורים בכל פעם מחךש ! גם אני אכין לנכדים ע \ לי אזני המן "מןחדים ?< ! " ני רוצה להק > שיף את המסךת הזאת .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר